Piše: Galib Mujović

(Predsjednika SPP-a Sandžaka, opsihrili specijalci, rumunjski sihirbazi sa dlakama, konopljom i bakarnim umotljajima, antenama)!
U Serbiji, kao posebno i u srpskom entitetu u RS-u, u BiH državi, za javnu demonstraciju četništva i mračnjaštva, veličanje masovnih zločina i sudskih presuđenih zločinaca i ubica, koljaca i zlikovačkih hulja, kao i posebno negiranje počinjenoga Genocida 11.07. 1995.godine u Srebrenici BiH, ne vrijede presude Mednunarodnog suda u Hagu.
Pravne norme i regulative kao i sankcije EU i civilizovanoga svijeta, u ovom dijelu svijeta na Balkanu se uopšte ne uvažavaju, već naprotiv, kontinuirano ignorišu evo četvrt XXI vijeka!
Nedavni zajednički javni nastupi na TV Serbije, doživotnoga predsjednika Serpskih radikala, inače presuđenog ratnog zločinca, koji je odležao deset godina zatvorsku kaznu u Hagu, kao i javni nastup njegovog parlamentarnog kolege, predsjednika Stranke pravde i pomirenja u Sandžaku, prošao je u javnosti veoma nezapaženo i bez adekvatne očekivane reakcje, zlokobno i gluhonijemo.
Ovo sve je bilo malo predsjedniku Stranke pravde i pomirenja, pa je svoje nagomilane frustracije razjulareno obznanio putem svoje TV Sandžak, intonirajući javnu demonstraciju mračnjaštva i najave opceega straha i trepeta u društvu i na političkoj sceni u Sandžaku, Serbiji!
Mali bošnjački narod u Sandžaku, u ovom isturenom dijelu države Serbije, zaslužuju sva prava i slobode, koje im pripadaju po svim međunarodnim standardima, pravilima i normama. Isti očekuju od predsjednika Stranke pravda i pomirenja, da ih liberalnim i demokratskim sredstvima, zastupa u parlamentu Serbije, shodno okolnostima i mogućnostima koji su na sceni u Srbiji, te sa druge strane, u državama članicama EU.
(Javne nastupe na TV-ima gospodina Predsjednika SPP-a Sandžaka u Srbiji, nećemo komentarisati, jer se smatra, da je isti djelovao pod dozom “sihir-e”! Bio opsihren!
Sumnja se, a i priča se, da su istoga gospodina opsihrili specijalci rumunski sihirbazi iz SRS-a).