Uskoro novi sadržaj na Ski centru Žari – MODERNA TJUBING STAZA
Ovo je Komisija za otvaranje ponuda za javnu nabavku za radove na izgradnji tjubinga sa pratećom opremom i instalacija u ski centru Žari. Neka je hajirli.