Asfaltirana je Ulica Ruđera Boškovića. Izgrađena je kišna i fekalna kanalizacija, ali i rekonstrusana vodovodna mreža u tom delu Novog Pazara.
Veselje zbog asfalta u još jednoj ulici u Novom Pazaru. Meštani, naselja Ćermidžinica kažu da su danas dobili normalne uslove za život. Kišna i fekalna kanlaizacija, ali i rekonstrukcija vodvodne mreže ovde je prethodno urađena, te su lepšim izgledom njihovog sokaka zadovoljni svi, koji ovde žive.
Gradilište su obišli i predstavnici lokalne vlasti u Novom Pazaru, koji su istakli zadovoljstvo što su uspeli da meštanima još jedne ulice omoguće bolje uslove za život. Kažu da će nastaviti da se radi, angažovan je veliki broj privatnih firmi kako bi svi planirani radovi bili završeni na vreme.
Odbornik SDP-a Safet Vesnić kaže da su predstavnicima gradske uprave preči građani od velikih reči, a to dokazuju svojim radom u poslednjih deset godina. Kao i u mnogim naseljima i za Ćerimidžinicu je urađeno mnogo u proteklih deceniju kako bi građanima bili omogućeni bolji uslovi za život.
Vesnić dodaje da se radi u još dva kraka Ulice Ruđera Boškovića, a iznad groblja Gazilar izvode se radovi i u Ulici Vehba Kolašnica.
Na preko 15 lokacija radi se u ovom trenutku. Za asfalt su počele da se prirpemaju još četiri nove ulice. Mehanizacija je počela da radi i u ulicama generala Živkovića, Kolubarskoj, kraku Ulice Save Kovačevića, a i u Selakovcu, Dubrovačkoj 426.