Balkan je trusno područije, pa starina sakralnih spomenika jednog naroda je isto što i dokaz vjekovnog postojanja tog istog naroda, posebno se odnosi na prostor gdje žive Bošnjaci!!
Ima li u današnjem vremenu bilo kakav trag postojanja da su muslimani živjeli u Smederevu, Užicu, Valjevu….itd ?! Nema dokaza!! Muslimani sa tih prostora su protjerani, a kuturno-historijski spomenici porušeni! Da su vjerski spomenici opstali danas bi svjedočili da su i tu živjeli muslimani stotinama godina. To su zlotvori planski porušili!!!

Doći će vrijeme da će neko zlonamjeran našu praunučad pitati: ” A ko ste vi, i šta ste vi? Kakavi dokaz vjekovnog postojanja u Sandžaku imate!? ” Šta će navesti:

– mi imamo Arap džamiju iz 16. vijeka!! A onda taj “neko” će ih ispraviti da je to građevina iz 2018. godine, i da sličnosti nema po gabaritima sa objektom iz 16. vijeka.

– mi imamo najstariju Medresu na Balkanu!! A opet će taj “neko” odgovoriti: “Ta medresa je napravljena 1997. godine, nije ista u gabaritu i takva vam nije dokaz postojanja.”

– ili ako se pozovu na najstariji Mekteb, u haremu Bor džamije, opet će ti ljudi sa genocidnim namjerama reći da je taj objekat napravljen 99/00!

– Pa razna mezarja(Bor, Lejlek, Arap..) su većim dijelom uništena!!! Nadgrobni spomenici su svjedočili da smo kroz historiju imali našu elitu!!!

PO BITNOSTI SPOMENICI VJERSKIH STARINA U MEKI, MEDINI, ARAPSKOM SVIJETU, TURSKOJ SE SAMO SVODE NA KULTURU KOJU TAJ NAROD BAŠTINI!!!

A KOD NAS NA BALKANU JE OD MNOGO VEĆEG ZNAČAJA!!! TI SPOMENICU SU DOKAZ DA SMO STOTINAMA GODINA AUTOHTONI NA OVOM PODRUČJU!!! I HARAM SVAKOM KO NEPRIJATELJU IDE NA RUKU UNISTAVANJEM NAŠIH STARINA!!!

Preuzeto od FB komentatora S.Z.!!

3 KOMENTARA

  1. Ne razumem…džamija jeste sakralni objekti. Ali po ovoj filozofiji onda ni džamija Božijeg poslanika Muhammeda a.s.nikad ne bi bila ni proširena ni uradjena onako kakva jeste ili harem u Meki.
    Mislim da ovaj video ne zasluzuje ovakvo prikazivanje

    • Diko velika je razlika u bitnosti tih objekata kod Arapa i nas na Balkanu. Kod Arapa je to samo kulturna historija, a kod nas je dokaz postojanja vjekovima unazad. Radi česte genocidne politike susjednih naroda, ti sakralni spomenici kod Bošnjaka su na nivou DEREDŽE ZA KOJU SE MI VEŽEMO, KAO I ODBRANBENOG ZIDA U BUDUĆNOSTI. Svaki onaj koji uništava našu baštinu na istoj deredži je sa našim neprijateljima i genocidašima.

      • Nisi me nikako oduševio sa odg. Ja se nadam da pored što su vjerski objekti kako kod arapa tako i kod nas predstavlja kako kulturni tako i historiski objekt. Svakako kod muslimana on tj.dzamija je pre svega i živući objekat koji ima svoju namjenu. Ovakvi i slični projekti pre svega treba da zaštite od opasnosti svakog vjernika koji u njoj obitava a ne da bude u opasnosti.

Comments are closed.