Bošnjačko nacionalno vijeće organizovalo je u petak, 08. septembra 2018. godine, promociju časopisa Bosnjačka riječ u Sarajevu.Bošnjačka riječ je časopis za nauku kulturu i književnost koji u ovom izdanju donosi brojne naučno-istraživačke radove vrsnih bošnjačkih intelektualaca, kao i tekstove istaknutih bošnjačkih pisaca i spisateljica.Promoteri novog broja Bošnjačke riječi bili su potpredsjednici Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Esad Džudžo i Muhedin Fjuljanin, urednik časopisa Bošnjačka riječ, prof. dr. Sead Šemsović i autori radova u naučnom časopisu doc. Dr. Nehrudin Rebihić i MA. Tarik Ćušić. Moderator programa bio je dr. Rizvan Halilović.Bošnjačka riječ na godišnjem nivou predstavlja najvažnija dostignuća bošnjačkih intelektualaca koji je u isto vrijeme i inspiracija za naučno-istraživačku djelatnost u oblasti bosanskog jezika, bošnjačke književnosti, historije i kulture.