Ministar prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, donio je odluku o razriješenju direktora Ekonomsko-trgovinske škole u Novom Pazaru Seada Ljajića, nakon niza zloupotreba službenog položaja i dva predloga Agencije za borbu protiv korupcije da pomenuti bude razriješen – saznaje indeksonline.rs

Agencija za borbu protiv korupcije je još u oktobru 2016. godine donela konačno riješenje kojim se preporučuje smjena direktora novopazarske Ekonomsko-trgovinske škole Seada Ljajića zbog sukoba interesa i kršenja Zakona o Agenciji za borbu protiv korpucije.Drugo riješenje Agencija je dostavila u junu 2018. godine gdje se navodi da je imenovani postupio suprotno odredbama čl.27. i 32.st.1. Zakona o Agenciji protiv korupcije, na taj način što je zaključio Ugovor o radu 05.09.2016. godine sa Elvirom Hodžović, svojom rodjakom.Na mjestu sada već bivšeg direktora ove obrazovne ustanove biće imenovan vd čiji je identitet još uvek nepoznat.