Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama nije akcija protiv latinice, već pokušaj da se sačuva ćirilično pismo, tvrdi ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.

Predloženo je da ćirica bude u upotrebi tamo gdje je država suvlasnik ili vlasnik preduzeća i u medijima sa nacionalnom frekvencijom, kao i da, u privredi, uputstva, fakture, deklaracije budu na ćirilici.

Nije rječ o drakonskim mjerama, već o razumnoj korekciji, kaže Vukosavljević za Pink i objašnjava da je ćirilica sve manje u upotrebi.