Desilo se otcjepljenja dijela kolovozne trake na 19-om kilometru puta -Tutin saobraćaj je dozvoljen samo putničkim vozilima, saopšteno je danas iz Novi Pazar-puta.Zbog suženja kolovoza na svega 2,5 metara zabranjeno je kretanje kamiona i autobusa.
Alternativni pravac je preko Mehovog krša.