HOD KROZ VIJEKOVE
Najavljujemo seriju tekstova koji rasvjetljavaju historijsku prošlost Bošnjaka kako na prostoru Sandžaka i Bosne i Hercegovine, tako i na drugim teritorijama na kojima su živjeli u proteklim stoljećima. Upoznaćete se sa mnogim povijesnim epizodama sa kojima nažalost nećete imati priliku da se upoznate u okviru postojećeg obrazovnog sistema kao i sa realnim interpretacijama historijskih činjenica koje se odnose na prošlost bošnjačkog naroda i naših istaknutih ličnosti i znamenitih događaja. Upoznaćete historijsku genezu sandžačkih gradova, kao i našu bogatu kulturnu i duhovnu baštinu.
Ovo će biti svojevrsni hod kroz vijekove kroz koje će vas voditi predsjednik Društva historičara Sandžaka Esad Rahić