Od 1.oktobra do 30.novembra 2018.godine,Republički zavod za statistiku sprovešće anketu o strukturi poljoprivrednih gazdinstava.Anketa predstavlja važno strukturno istraživanje u sistemu statistike poljoprivrede.
U periodu sprovođenja ankete,anketari će posjetiti 120.000 poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Republike Srbije i prikupiće podatke o korišćenom poljoprivrednom zemljištvu,broju stoke,mehanizaciji,radnoj snazi na gazdinstvima,proizvodnom metodu primjenjenom u poljoprivredi i dr.Dobijene informacije koristiće kreatorima agrarne politike za donošenje odluka i kratkoročnih i dugoročnih strategija razvoja poljoprivrede ali i poljoprivrednim proizvođačima za bolje planiranje poljoprivredne proizvodnje,ustanovljavanje poljoprivredne grane u koju bi trebalo investirati kao i za prijavljivanje kod nacionalnih i evropskih fondova za podršku u poljoprivredi.
Svi punoletni državljani Srbije zainteresovani da budu anketari za područje Novog Pazara,Sjenice i Tutina mogu da se prijave isključivo posredstvom linka

http://pod2.stat.gov.rs/prijavafss/

gdje se nalaze i detaljniji podaci o uslovima konkursa.Rok za prijavljivanje kandidata je do 21.avgusta 2018.godine,a sva lica koja na osnovu kriterijuma javnog poziva budu birana za anketare biće angažovana u periodu od 24.septembra do 7.decembra 2018.god.
Finansijska sredstva za sprovođenje ankete o strukturi poljoprivrednih gazdinstava obezbeđena su iz peretpristupnih fondova EU u okviru Nacionalnog programa IPA 2016 i iz nacionalnog budžeta.