“Razvijanje organizacionih sposobnosti,uvođenje novog sistema finansiranja, koje podrazumeva da će se zdravstvene institucije finansirati onoliko koliko usluga budu obavljali, bolja komunikacija i unapređenje saradnje” ,samo su neke od tema o kojima su danas razgovarali lekari iz Novog Pazara i Kragujevca. Gosti su se upoznali sa radom novopazrske Opšte bolnice, ali i izrazili zadovoljstvo što će moći da pomognu svojim kolegama sa kojima su kako je istaknuto već imali dobru saradnju.

Novi metod vođenja zdravstevne zaštite uskoro i u Novom Pazaru

Lekari iz Kragujevca danas su posetili novopazarsku Opštu bolnicu i upoznali se svojim kolegama u Novom Pazaru, kako bi se postigla brža i bolja komunikacija, a sve u cilju da se poboljša kvalitet zdavstvene usluge prema pacijentima koji se upućuju u Kragujevac. Direktor Opšte bolnice dr Meho Mahmutović kaže da je značajno da pacijenti znaju gde i kod koga idu i ocenio da je Urgentni centar u Kragujevcu jedna ozbiljna instutucija. Pomoć kolega iz Kragujevca Mahmutović očekuje i u pokretanju sistema, koji se naziva Dijagnostički srodne grupe (DSG), a čije uvođenje će od nove godine biti obavezno. Dvojica direktora složili su se da je saradnja Opšte bolnice u Novom Pazaru i KC Kragujevac na visokom nivou, te očekuju da će se nakon ovakvih poseta ona unaprediti.

“Mi očekujemo pomoć od kolega iz Kragujevca u pokretanju tog novog sistema finansiranja, jer od sledeće godine finansiranje od strane republičkog fonda za zadravstvo pretvara se u finansiranje na osnovu uslugama koje se ostvaruju u bolnicama. Neće se više odvajati sredstva za plate, energente za opremu jednostavno će oni koji budu znali da rade imaće i sredstva, a oni koji ne budu znali da rade imaće veliki problem. S obzirom na to da znamo u kakvim je problemima naša bolnica bila mi nemamo vremena da se prilagodimo tome i moraćemo maksimalno da iskoristimo sve prijatelje u zemlji da stane na noge da bi funkcionisala na pravi način”, kazao je Mahmutović.

Profesor dr Predrag Sazdanović kaže da je ovaj novi sistem finansiranja u Kragujevcu već usavršen te da će rado pomoći kolegama u Novom Pazaru da i oni razviju te organizacione sposobnosti.

“Taj sistem Dijagnostički srodnih grupa je kod nas u potpunosti implentiran. Nama je potrebno bilo dve godine. Mi smo uvideli sve te nedostatke koje je sistem imao i vrlo smo voljni da naše znanje i iskustvo prensemo i upotrebimo u Novom Pazaru, kako bi što pre dobio taj novi moderni sistem vođenja zdravstvene zaštite. Naši specijalisti su tu već gostujući doktori, a sve što treba da pomognemo Klinički centar Kragujevac je na raspolaganju”, dodao je Sazdanović.

Gosti su istakli da su medoicinskom osoblju u Kragujevcu svi pacijenti dragi i bliski i izrazili zadovoljstvo što će moći da svoje znanje prenesu kolegama u Novom Pazaru. Ocenjeno je i da je novo rukovodstvo Opšte bolnice do sada brojnim aktivnostima pokazalo ozbiljan pristup svim mogućim aspektima zdravstvene zaštite.