Sa približavanjem perioda godišnjih odmora povećan je broj rezervacija aranžmana gradjana Novog Pazara. Pored onih koji putuju u organizaciji turističkih agencija sve češći je odlazak na letovanje u sopstvenoj režiji, koji omogućava građanima da period boravka na odmoru prilagode sebi. Tako se dešava da pojedini turisti iznenada odluče da produže letovanje za dan-dva, pa se sve češće postavlja pitanje može li se produžiti i trajanje polise međunarodnog putnog osiguranja, koje pokriva iznenadne lekarske intervencije u inostranstvu.

Odgovor je – uglavnom ne, osim u pojedinim osiguravajućim kućama, i to pod posebnim uslovima, isključivo u pisanom obliku, i pod uslovom da nije bilo nijedne lekarske intervencije po postojećoj polisi, kažu u agenciji TRAVIO. U svakom slučaju – osiguravač zadržava pravo da ovaj produžetak važenja pokrića – ne odobri. To ujedno znači da nijedna onlajn doplata osiguranja iz inostranstva nije važeća.

Međunarodno putno osiguranje, koje pokriva zdravstvene komplikacije prilikom boravka u inostranstvu, ugovara se pre nego što se krene na put. Ovo pravilo važi u svim osiguravajućim društvima. Da bi osiguravajuća kuća u Srbiji pokrila troškove lečenja ili ambulantnih intervencija u nekoj drugoj zemlji, uvek se zahteva kopija pasoša iz koje se vidi kada je osiguranik napustio zemlju i “prešao” na teritoriju druge države.

Polisu nije moguće ugovoriti dok je osiguranik u inostranstvu – navode u agenciji TRAVIO.

– Ukoliko osiguranik nije siguran koliko dana će boraviti na letovanju ili drugim povodom u inostranstvu, preporuka naše agencije je da prilikom kupovine polise uključi još nekoliko dana mimo onih za koje definitivno zna da će biti.

Ugovor o osiguranju mora biti zaključen pre početka putovanja osiguranika u inostranstvo. Osiguranje može biti ugovoreno samo za lice koje se u trenutku zaključenja ugovora o osiguranju nalazi u Republici Srbiji” – stavka je koja, u gotovo istom obliku, stoji u uslovima osiguranja svih osiguravajućih kuća koje prodaju putne polise.

Međutim, pojedine kuće omogućavaju produžetak osiguranja. Nekolicina osiguravača to dozvoljava, ali isključivo uz pisani zahtev za produženje osiguravajućeg pokrića, i to pod novim, odnosno trenutno važećim uslovima. Produženim osiguranjem se ne može menjati teritorija na kojoj važi osiguranje, svrha putovanja, suma osiguranja, nivo pokrića, a kod nekih nije moguće uključiti takozvani sportski rizik.