Korićenje reke Raške nizvodno od Carske ćuprije je u toku. Radovi na ovom vodotoku biće završeni za više od mesec dana, kada će početi da se radi na rekama Banjska i Deževska. Vrednost radova je 219 miliona dinara, a sredstva su obezbeđena kreditom koji je preduzeće Srbijavode uzelo kod Svetske banke.

Regulacija ovog, a i ostala dva vodotoka, obuhvaćenih projektom  sprečiće plavljenje industrijske zone i obližnjih naselja, a i kada se završe radovi, ovaj deo grada izledaće lepše.

“Projekat se realizuje dobrom dinamikom. Korićenje reke Raške je predviđeno u dužini od 1200 metara do Ušća . Posle se prelazi na realizaciju radova na rekama Deževska i Banjska. Za nešto više od 5 dana  dana biće završena prva faza na izgradnji kolektora”, rekao je koordinator za izvođenje projekata Ćeho Nikšić.

Sredstva za ove radove obezbeđena su  kreditom koji je preduzeće Srbijavode uzelo kod Svetske banke. Kako je ranije rečeno, projektom je predviđeno da se na obalama ovih reka izgrade i šetališta