Osobe sa invaliditetom uvoziće i dalje automobile bez carine

0
308

Ministarstvo finansija saopštilo je da nisu tačne informacije koje su se pojavile u pojedinim medijima, da osobe sa invaliditetom od 5. februara neće više moći bez carina da uvezu polovne ili nove automobile, kao ni ortopedska pomagala i rezervne delove za njih.

U Ministarstvu tvrde da je najnovijim izmenama Carinskog zakona, u širem kontekstu, formulisano oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina za osobe sa invaliditetom, odnosno njihove organizacije, na predmete posebno namenjene za obrazovanje, zapošljavanje ili poboljšanje društvenog položaja tih osoba, kao i na rezervne delove, komponente ili dodatke koji su posebno napravljeni za te proizvode.

Prethodno zakonsko rešenje je, kako se navodi, obuhvatilo precizno definisane predmete koji mogu biti oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina kada su u pitanju osobe sa invaliditetom – ortopedska i druga pomagala, oprema za vršenje delatnosti, specifična oprema, uređaji i instrumenti.

U skladu sa ovlašćenjima datim zakonom, Vlada Srbije će, do početka primene Zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona (5. februara) doneti podzakonski propis kojim će takođe precizno definisati ove zakonske odredbe, a do tada primenjivaće se Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, kažu u Ministatstvu.

Kada je reč o oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina na putničke automobile i druga motorna vozila za osobe sa invaliditetom, Ministarstvo ističe da u vreme uvođenja te carinske povlastice u Srbiji nisu bili na snazi sporazumi o slobodnoj trgovini i stopa carine na uvoz putničkih motornih vozila bila je 20 odsto.

“S obzirom na to da je dostignuta puna liberalizacija trgovine, u skladu sa postojećom mrežom sporazuma o slobodnoj trgovini, više nema mesta da se ova povlastica reguliše Carinskim zakonom, jer postoji mogućnost da se putnički automobili i druga motorna vozila uvoze bez plaćanja carine iz zemalja sa kojima imamo pomenute sporazume. Ovo za rezultat ima i pojednostavljenje u ostvarivanju prava na bescarinski uvoz, kroz smanjenje administrativnih zahteva, jer će umesto dosadašnjeg donošenja rešenja o ostvarivanju ovog prava od strane carinskog organa, biti dovoljno podnošenje sertifikata o poreklu”, objašnjavaju u Ministarstvu.

U Udruženju osoba sa invaliditetom “Feniks” prethodno su za N1 rekli da je izmenama Carinskog zakona ukinuta mogućnost da osobe sa invaliditetom bez carina uvoze polovne ili nove automobile.

Iz “Feniksa” su najavili proteste jer su izmene Carinskog zakona, kako kažu, izglasane i stupile na snagu u zimskom periodu da bi se osoba sa invaliditetom sprečila da izađu na ulice i protestuju.

“Feniks” je uputio kritike na račun predstavnika osova sa invaliditetom u Skupštini Srbije i čelnika Saveza i Nacionalne organizacije osova sa invaliditetom, jer su, kako kažu, dozvolili da u saradnji sa državnim organima, da se izglasa takav nehuman i neljudski zakon.

Izvor: N1info.com