Novi Pazar – Iako je građevinska inspekcija uredno zatražila, asistencija novopazarske policije izostala je u slučaju zatvaranja gradilišta na trgu Isa bega Isakovića, objašnjava načelnik Gradske uprave Almir Leković. Leković ističe da je Građevinska inspekcija postupila prema zakonu, a zakon je isti za sve građane i mora se poštovati, izričit je Leković.

 

Zadatak Odjeljenja za inspekcijske poslove, te Građevinske inspekcije je da se doslijedno primjenjuju zakoni o izgradnji i inspekcijskoj kontroli. Zadatak nadlježnih organa, policije i tužilaštva podrazumijeva da sarađuju sa Gradskom upravom u pogledu nelegalne gradnje, te pružanja asistencije u slučajevima rušenja nelegalnih objekata.
Nikakav odgovor nadlježnih za pružanje asistenicje u ovm slučaju Odjeljenju za inspekcijske poslove nije pristigao, a Leković podsjeća i na ranije ne pružanje podrške od strane policije, kada je trebalo uklanjati nelegalno sagrađene objekte.
Leković je rekao da je inspekcija grada Novog Pazara prilikom redovne kontrole u slučaju nelegalne gradnje na trgu postupila u skladu sa zakonom, koji je isti za sve građane, a koji se mora poštovati, izričit je Leković.
Podsjetimo, Građevinska inpekcija podnijela je Osnovnom javnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv investitora i odgovornog lica zbog nelegalne gradnje na Gradskom trgu, te o svim preduzetim mjerama obavjestila i Policijsku upravu.