Sredinom 1920. godine, njemački fotograf Kurt Hilšer dobio je poziv od vlasti u Beogradu da putuje po Jugoslaviji i napravi knjigu sa slikama države, osnovane samo nekoliko godina ranije.
Fotograf Hilšer već je napravio slične i vrlo uspješne knjige o Italiji, Španiji i Njemačkoj, pa je i ovaj poziv uzeo sa entuzijazmom. U Beogradu je dobio tumača, pismo uvod u svim lokalnim vlastima i automobile koji su mu bili na raspolaganju sve vrijeme boravka u Jugoslaviji. Na putovanju, od Alpa do Novog Mesta prema Bugarskoj, napravio je 1.200 fotografija, od kojih je izabrao 191. On je jedan od rijetkih fotografa koji je pokušao da pokaže atraktivan i raznovrsan karakter pejzaža, arhitekture i način života Jugoslovena tog vremena.
“Ja nijesam htio da stvorim kolekciju razglednica”, napisao je tada Hilšer. Rezultati njegovog putovanja i fotografisanja objavljeni su u knjizi 1926. godine u Berlinu, od strane Ernsta Vasmuta. U fotogaleriji pogledajte kako su nekada izgledali Herceg Novi, Split, Sarajevo, Mostar, Skoplje, Dubrovnik, Trebinje…