Potpredsednik Vlade i Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić i državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić prisustvovali su danas događaju u Narodnoj skupštini koji organizuju Nordijska poslovna alijansa i Skupština Republike Srbije.

Cilј događaja je razmena iskustva predstavnika nordijskih investitora u Srbiji i upoznavanje narodnih poslanika, predstavnika Vlade Republike Srbije i članova Ekonomskog kokusa Narodne skupštine sa faktorima koji utiču na donošenje investicionih odluka, kako bi se zakonodavni okvir unapredio što bi rezultiralo privlačenjem novih investicija i pobolјšanjem saradnje između nordijskih kompanija koje posluju u Srbiji, Vlade i Skupštine Republike Srbije.

12615595_1001817913215198_7575128039032456750_o

U prostorijama Narodne skupštine Republike Srbije održan je i bilateralni sastanak između potpredsednika Vlade Republike Srbije Rasima Ljajića,državnog sekretara Tatjane Matić i Sigvea Brekea, generalnog direktora Telenor grupe. Glavne teme ovog sastanka bile su razlozi za donošenje odluka stranih investitora o ulaganjima u nova tržišta, inovacije u IKT sektoru i digitalni servisi i zakonodavni okvir za pospešivanje inovacija.

Ovom događaju prisustvovali su i Ministra finansija Dušan Vujović, Ministar privrede Želјko Sertić, zamenik predsednika Narodne Skupštine Republike Srbije Vladimir Marinković, ambasadori nordijskih zemalјa i predstavnici nordijskih kompanija u Srbiji.