SBK je nepolitički i neistrumentalizovani autoritet koji radi na harmonizaciji interesa i emocija unutar bošnjačkog naroda i definisanju njegovog duhovnog, političkog i ekonomskog razvoja. Bošnjaci su narod koji je uvijek imao pojedince koji su se napajali na izvorima istoka i zapada.

Ali su uvijek ostajali kao individualni i raštrkani. Došlo je vrijeme da SBK uveže u snop sve talente, i da taj snop čini snagu Bošnjačkog naroda koja će djelovati preko institucije. Intelektualno uvezani dobit ćemo snagu koja će nam osigurati budućnost i prosperitet.

Tri laži

1. Laž je da sam ikada ikakvu „finansijsku podršku“ dobio od Svjetskog bošnjačkog kongresa! Čak sam potpuno BESPLATNO osmislio i realizirao nekoliko programa, kao što su „Historijski čas o oslobođenju Sarajeva“, predstavljanje projekata Virtuelnog muzeja genocida nad Bošnjacima i dokumentarnog filma „Bošnjaci u Andrićevu svijetu“.

2. Laž je da „SBK ima svoje organe koji podnose izvještaj o radu godišnje na Skupštini SBK“, jer će u decembru dvije godine otkad se nije sastala Skupština SBK, a finansijski izvještaj SBK i BNF nikada nikome nije podnesen. Konkretno: pokažite narodu ulaz i izlaz novaca, tačno navedite mjesto gdje ste i koliko donacija dobili, i gdje je taj novac završio, s obzirom da za tri godine SBK nije uradio ni jedan projekat.

3. Laž je da „SBK-a nije učestvovala u kampanji dr. Mustafe Cerića“, jer je rukovodstvo SBK i BNF činilo izborni štab dr. Cerića.

Jedna istina

1. Istina je da će se dr. Mustafa Cerić ponovo kandidirati za člana Predsjedništva BiH, pa ako tu ponovo propadne, da će se ponovo kandidirati za reisu-l-ulemu, a zašta SBK kaže da se – „buduće kandidature doktora Mustafe Cerića tiču njegove slobodne volje kao građanina“. Ja sam iz najbolje najmjere želio pomoći dr. Ceriću da se ne sramoti tim kandidaturama u koje ga guraju njegovi najbliži saradnici.

Saopćenje Svjetskog bošnjačkog kongresa
STAV SBK PO PITANJU OPTUŽBI KOLUMNISTE FATMIRA ALISPAHIĆA