Novi Pazar – Hitna služba u Novom Pazaru dobila je nov registrofon, aparat sa savremenim softverom koji snima sve pozive i omogućava onima koji zovu, da Hitnu službu dobiju na četiri telefonske linije.

Kako je najavljeno, novi aparat će znatno olakšati rad zaposlenima i ubzati pružanje usluge pacijentima. Hitna služba u jednom danu dobije oko pedest poziva. Tačan broj poziva, snimljenu evidenciju o njihovom sadržaju i uspostavljanje veze bez čekanja na liniji 194 omogućava novi aparat, takozvani registrofon, kog je Dom zdravalja kupio iz sopstvenih sredstava.

Tonski snimak, kog bilježi registrofon, moze se koristiti kao dokazni materijal ukoliko je to potrebno u sudsko–medicinskom veštačenju. Onaj koji poziva Hitnu službu, dužan je da ostavi tačne podatke o mjestu pacijenta i prirodi tegoba, kako bi ekipe hitne pomoći adekvatno i brzo reagovale. U hitnoj službi naglašavaju da se broj 194 poziva jedino u slučajevima kada su pacijenti kritično oboleli i ukoliko se radi o osobama koje su doživele teške povrede.