Novi Pazar – I pored napora Gradske uprave Novog Pazara da što više gradskih ulica i saobraćajnica dobije savremeniji, funkcionalniji i lepši izgled, dešavaju se i slučajevi koji iritiraju građane. Jedan takav primer zabeležili smo danas u novoasfaltiranoj Višegradskoj ulici, gde preduzeće za puteve ”Novi Pazar – put AD”, izvodi radove na privatnom posedu bez naloga iz Gradske uprave o trošku građana Novog Pazara!

‘Ovde smo zatekli da se ispred kuće Muamera Redžovića, u privatnoj režiji, izvode dodatni radovi koji nisu predviđeni planom Gradske uprave, i to je zaista jedna sramna situacija”, kaže direktor Direkcije za izgradnju grada, Mujo Šaćirović.

Direktor preduzeća za puteve ”Novi Pazara – put”, Ibrahim Škrijelj objašnjava da su ovi radovi na prilazu poslovnom prostoru i kući Muamera Redžovića, zapravo njihova obaveza, kao izvođača da taj prostor vrate u prvobitno stanje. Negirajući da je u konkretnom slučaju bilo dodatnih intervencija, Škrijelj ističe da je Redžović još pre početka radova tražio da se prilaz njegovom posedu vrati u prvobitno stanje, jer u suprotnom, navodi Škrijelj, Redžović bi sprečio izvođenje radova.

Škrijelj takođe kaže da je sa ovim upoznao nadležne u Upravi grada; da oni nisu dali odobrenje, ali da je to bila njegova dužnost kao izvođača.

Prema rečima direktora Direkcije za izgradnju grada, Muja Šačirovića, detalje o konkretnom slučaju ispitaće nadležna inspekcija.

izvor. RTV

1 KOMENTAR

Comments are closed.