Novi Pazar – Novi Pazar – Druga redovna sjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća protiče u atomoferi koja ne sugerira jedinstvo Bošnjaka.

Odbornici dvije liste teško pronalaze “zajednički jezik”, razlog za to jeste ne slaganje oko funkcionisanja BNV-a.

Lista “Za bošnjačko jedinstvo” koju predvodi predjsednik BNV-a dr. Sulejman Ugljanin zahtjeva da se prvo izaberu organi i radna tijela BNV-a pa da se tek onda usvoji platforma o zajedničkom djelovanje dvije liste, dok odbornici liste ” Za Bošnjake, Sandžak i Muftiju” traže da se prvo dogovori zajednička platforma djelovanja i usaglase stavovi pa tek onda izaberu organi i radna tijela BNV-a.

Kao razlog za tako nešto dr. Jahija Fehratović navodi da ne treba žuriti sa izborom funkcija jer treba prvo treba usvojiti program i plan rada koji će biti od korisit Bošnjčkom narodu. “Mi tek treba da se međusobno upoznamo i vidimo ko ima kvalitet. Ne želimo da nam se ponove greške koje brukaju Bošnjake, islam i muslimane. Ne želimo da se ponovo pojavi lik Muhameda a.s. u udžebenku, da nam djeca uče pjesme o Božiću i Svetom Savi. Takve greške više se ne smiju ponavljati” – jasan je Fehratović.

Samir Tandir je ispred Liste Za Bošnjake, Sandžak i Muftiju na 2. sjednici BNV-a koja se održava danas predložio da BNV oduzme zlatnu plaketu dodijeljenu Borisu Tadiću u Beogradu, 2010. godine.

Ugljanin je odgovorio da nije u mogućnosti sada donositi tako krupne odluke, dok je Esad Džudžo istakao da je plaketa je donijeta zbog dobrih odnosa BiH, Srbije i Turske.

Ugljanin je u nastavku pokušao spriječiti vijećnike opozicione liste da govore ističući da će dobiti riječ samo ko ima spreman pismeni prijedlog, na šta je opozicija odgovorila reklamacijom povrede poslovnika o radu BNV.

Ugljanin je u nastavku također predstavnike opozicije nazvao “radikalima”, na šta je opoziciona lista “Za Bošnjake, Sandžak i Muftiju” neuspješno zatražila od Ugljanin da se izvini.

Lista “Za Bošnjake, Sandžak i Muftiju” zahtjevala je od predsjednika BNV-a dr. Sulejmana Ugljanina da sjednice tog Vijeća više ne zakazuje petkom, jer je tada džuma namaz koji su muslimani dužni klanjati.

Dr. Jahja Fehratović dao je prijedlog da se napravi pauza kako bi odbornici mogli otići klanjati džuma namaz, ali je Ugljaninova lista odbila taj prijedlog, da bi već narednog trenutka isti prijedlog dao je dr. Ugljnanin, a odbornici su ga prihvatili.

Revoltiran prijedlozima i pitanjima opozicije, nakon pauze za džumu, Ugljanin je naložio svojim aktivistima da izbace medije i da se vijećnicima sa liste “Za Bošnjake, Sandžak i Muftiju” oduzmu telefoni.