Poslanici Skupštine Srbije raspravljali su o Predlogu zakona o zaštiti uzbunjivača, koji bi licima koja prijavljuju sumnju na korupciju trebalo da omogući efikasnu i delotvornu zaštitu..

Narodni poslanik Sandžačke demokratske partije dr Muamer Bačevac govoreći u parlamnetu rekao je da je zakon o zaštiti uzbunjivača jedan od najpotrebnijih antikorupcijskih zakona.

ačevac je, govoreći o ovom pitanju, posebno apostrofirao problem ravnomerne zastupljenosti Bošnjaka u svim institucijama, naročito u pravosuđu I tužilaštvu.