Novi Pazar — Visoki savet sudstva izabrao je protekle sedmice četvoro sudija u Viši sud u Novom Pazaru, objavljeno je na sajtu VSS.

 

Za sudije Višeg suda izabrani su sudije Osnovnog suda u Novom Pazaru Aladin Šemović, Elvir Dedeić, Mira Marinković i Radovanka Karličić.

Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 11. marta 2014. godine doneo odluku o objavljivanju oglasa za popunu upražnjenih sudijskih mesta u Višem sudu u Novom Pazaru.

Nakon odluke o izboru od 31. jula, sada će u sudu raditi ukupno šest sudija.

Taj sud je se u aprilu suočio sa kadrovskim problemima kada je dvoje sudija vraćeno u Osnovni sud u Sjenici, a dvoje otišlo u više sudove u Kraljevu i Beogradu. Troje sudija tog suda je na bolovanju.

U sudu je bilo ostalo da radi samo dvoje sudija koje nisu mogle da formiraju veće, pa su prema pisanju pojedinih medija, svi predmeti bili prosleđivani višim sudovima u Kraljevu, Kragujevcu i Čačku.