gradsko_vece_24.09.2013

Usvajanjem Nacrta odluke o bratimljenju grada Novog Pazara sa Jagodinom, Gradsko veće potvrdilo je politiku saradnje lokalnih vlasti sa gradovima i opštinama u okruženju. Prema rečima člana Veća, Munira Poturka, ovakva inicijativa trebalo bi da donese brojne, prvenstveno ekonomske dobiti po Novi Pazar, ali ne treba zanemariti ni važnost učvršćivanja valjanih međunacionalnih odnosa. Odluku o bratimljenju verifikovaće i Skupština grada, čime Jagodina postaje jedan od brojnih bratskih gradova Novog Pazara.

„Brojna prethodna bratimljenja Novog Pazara, kako sa gradovima u Srbiji tako i van nje dala su rezultate i u pogledu uspostavljanja privredne saradnje i u vidu doprinosa kvalitetnijoj prezentaciji Novog Pazara“, istakao je Poturak.

Odlukom Gradskog veća, Savet za privredu, Savet za zapošljavanje i Savet za budžet i finansije činiće celinu, operativno telo koje će se na ozbiljan način, a uz odgovarajuće strukturalne izmene baviti resornom problematikom, rešavanjem bitnih pitanja iz ovih oblasti.

Na dvadeset prvoj sednici Gradskog veća grada Novog Pazara usvojen je predlog Pravilnika o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na materijalnu podršku i korišćenje usluga u oblasti socijalne zaštite.

„Građani u svakom trenutku mogu da dobiju i u pisanoj formi informaciju o tome koja su njihova određena prava a u vezi sa definisanim socijalnim kategorijama. Situacija je teška i ovim putem apelujem na grašane da se raspitaju na koji na način ostvaruju pravo na određene vrste materijalne pomoći“, istakao je Poturak.