poljoprivreda

Pored turizma, ovaj deo Srbije ima velike potencijale i za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Gradska uprava će uvek podržavati poljoprivrednike, a to je činila i do sada – zaključeno je između ostalog na sastanku  predsednika poljoprivrednih udruženja grada Novog Pazara

 sa predstavnicima Poljoprivredne savetodavne stručne službe i nadležnih službi Gradske uprave za razvoj poljoprivrede.

“Na današnjem skupu  razmatralo se aktuleno stanje u  oblasti stočarstva, pčelarstva i ratarstva. Stručnjaci su izneli svoje predloge zahvaljujući kojim bi se ove grane poljoprivrede unapredile. Predstavnici gradskih službi i odeljenja  govorili su o planovima unapređenja infrastrukture i vodosnabdevanja na seoskom području, što je jedan od glavnih preduslova za razvoj poljoprivrede, kao i o zaštiti životne sredine”, kazao je predsednik MOUPU Ismet Sajtarić.
Predstavnici Gradskeuprave podsetili su na brojne aktivnosti poljoprivrednika koje su podržali, kao i na druge vidove pomoći ovoj privrednoj grani.
“Mi ćemo pokušati da napravimo ozbiljan brend kada je zdrava hrana iz ovog kraja u pitanju”, kazao je gradonačelnik Novog Pazara dr Meho Mahmutović, ističući da će Gradska uprava poljoprivrednicima uvek biti velika podrška.
Njegov pomoćnik Nihad Hasanović, rekao je da očekuje da će tokom 2013. godine biti završeni putevi I druga infrastruktura na seoskom području, o čemu je lokalni parlament odlučivao.
Predstavnici poljoprivrednih udruženja istakli su da je ovakvo okupljanje svih faktora koji mogu dati doprinos razvoju poljoprivrede veoma važno. Oni se nadaju da će ovakvih susreta biti sve više.