1 KOMENTAR

  1. Dva velikana, Sultan Erdogan i najministar jugoistočne Evrope. Ko ima nešto protiv mog komentara, pravac Pešter i da čuva ovce i goveda. Jer sutra će upravo njihovo meso biti atraktivno za izvoz u Tursku.

Comments are closed.