Otkopane kosti, ponijela je policija, ko su ljudi najverovatnije saznati nikada nećemo. Možda su to posmrtni ostatci Acifa efendije ili nekog od poznatih Pazaraca.

Svakako, da je osnovni cilj da se sazna ko su oni koji su streljani, ali, primarni cilj je da se to ne zloupotrebljava u političke svrhe jer je to naša istorija i naši Pazarci oko čega mora da postoji konsenzus.
Al’ ne lezi vraže, prvi se oglasio dokorant, Direktor Instituta za istraživanje genocida i zločina na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru (koji dobre pare prihoduje), u daljem tekstu “organizacije” Admir Muratović (odbornik BDZS, nesuđeni Ministar), da kaže da su to Šehidi. Da nam oči otvori i uputi nas na pravi put. Međutim, Aćifa ne pominje. 

Valja ga podsetiti da je jedan od streljanih i Aćif, isti onaj sa čijim potomcima se cmače i ljubi po Kosovu.
Pa doktore, pošto ste Vi predsednik te nekakve komisije, bio bi red, da odrešite kesu, otvorite kasu (Zukorlićevog Univerziteta i organizacije) i platite sada ispitivanja tih ostataka. 
To se, ako niste znali, na Balkanu jedino radi u Tuzli i mora da se plati. A ko bi platio ako ne ta vaša organizacija kojom direktorijete i u ime koje se javljate da o grobnici govorite ili govorite zarad jeftinih političkih poena reči koje Vaš lider više ne sme da govori jer je u Beogradu?
Postupak identifikacije bi išao ovako: 
Prvo bi morali da se prijave članovi porodica, daju DNK, a onda da se ispituju posmrtni DNK ostatci, pa tek onda da vidimo: da li se radi o Pazarcima, da li se radi o Sandzaklijama, da li su to možda Aćifove kosti, ili se možda, radi o Nemcima, Jevrejima ili drugim stradalnim narodima, pa tek onda da donosimo zaključke.
Dakle, Admire, dužni ste kao Direktor organizacije, da pomognete porodicama i građanstvu da saznaju čiji su posmrtni ostatci, a i članovima Aćifove porodice sa Kosova, to je zapravo i obaveza te “organizacije” ili je to obaveza samo u naslovu? Institut je velika reč ako to niste znali. 
Koja je onda funkcija te organizacije, a koja je Vaša funkcija ako to ne uradite?
Nećemo valjda na tom mestu dizati spomenik neznanim junacima, kao ovi iz Beograda, pa da se na kraju ispostavi da je neki Nemac kao što se njima ispostavilo da je neznani junak Balić sa Peštera.
Takođe, valja Vas podsetiti, da instituti upošljavaju ljude i istražuju, atomsku fiziku na primer. 

Postoje trgovački instituti a postoje i instituti koji se bave istraživanjima koje finansiraju države, vlade, pojedinci… A pošto ste Vi pri Internacionalnom Univerzitetu koji sigurno ima pare, ajde istražimo čije su to kosti i dokažite da ste Institut.

K. Idrizović