Od danas prenos brojeva u fiksnoj telefoniji

0
63

Pretplatnik koji je izvršio prenos broja ne može ponovo da traži prenos istog broja u periodu kraćem od šest meseci, kao i da pretplatnik od operatora primaoca broja ne može da zahteva prenošenje dodatnih usluga koje je imao kod prethodnog operatora.

Usluga prenosa broja u fiksnoj telefoniji, odnosno zamena operatora uz zadržavanje postojećeg broja, moguća je od danas po ceni od 165 dinara bez PDV-a koja se plaća operatoru kod kog se prelazi.

Protokol o implementaciji Pravilnika o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji potpisali su 3. marta predstavnici Republičke agencija za elektronske komunikacije (RATEL) i operatora – Telekom Srbija, Telenor, SBB, IKOM, Invest Inženjering, Beogrid, Knight Development Support i JET TV.

Od 3. do 21. februara uspešno je obavljeno testiranje komutaciono-signalizacione mreže između Telekoma Srbija i Telenora, SBB-a i Orion telekoma, a do kraja meseca se očekuje završetak testiranja sa ostalim operatorima.

Pravilnik o prenosivosti broja, koji je donet na sednici UO RATEL-a 24. juna 2011. godine, propisuje uslove koje treba da ispune operatori, pretplatnici i Agencija, pri čemu se odredbe ne odnose na operatore javne mobilne komunikacione mreže i nacionalne brojeve za usluge javne mobilne komunikacione mreže iz Plana numeracije.

Takođe, Pravilnik predviđa da pretplatnik koji je izvršio prenos broja ne može ponovo da traži prenos istog broja u periodu kraćem od šest meseci, kao i da pretplatnik od operatora primaoca broja ne može da zahteva prenošenje dodatnih usluga koje je imao kod prethodnog operatora.

Podnošenje zahteva za prenos broja operatoru primaocu broja ujedno se smatra i zahtevom za raskid ugovora između pretplatnika i operatora davaoca broja, a ugovor se raskida u trenutku isključenja broja iz prethodne mreže.

Operator primalac broja dužan je da plati naknadu u iznosu od 1.000 dinara bez PDV-a operatoru davaocu broja po izvršenom prenosu broja, osim u slučaju kada je zahtev za prenos broja pridružen zahtevu za potpuni raščlanjeni pristup lokalnoj petlji i kada ova naknada iznosi 500 dinara.

Prema članu 17. Pravilnika, operatori ne mogu pozive prema prenetim brojevima naplaćivati više od poziva prema neprenetim brojevima u istoj telefonskoj mreži, koji se upotrebljavaju za pružanje istih telefonskih usluga. Takođe, Ugovorom o interkonekciji operatori ne mogu određivati veće cene za pozive prema prenetim brojevima, u odnosu na pozive prema neprenetim brojevima, koji se upotrebljavaju za pružanje istih telefonskih usluga.

Direktor RATEL-a, Milan Janković, nedavno je izjavio da do sada izvršeni testovi pokazuju da je primena usluga spremna, a ukoliko dođe do određenih problema oni će se ispravljati u hodu, dodavši da je korišćenje ADSL-a komercijalna stvar operatora, pri čemu bi se menjala njihova standardna ponuda ukoliko se to pokaže kao značajan problem. Janković je podsetio da je prema preliminarnim podacima u 2013. godini bilo oko tri miliona fiksnih korisnika, i da se ne može predvideti broj prenetih brojeva, jer postoji devet operatora od kojih neki već imaju licencu.

Direktor Operacija u Orion telekomu, koji nije potpisao Protokol o implementaciji Pravilnika o prenosivosti broja, Ivana Bojović, kazala je da je ta kompanija tehnički i komercijalno spremna za uslugu prenosa broja u fiksnoj telefoniji, ali da nisu spremni da stave potpis na nešto što može da bude bolje. Prema njenim rečima, jedan od problem odnosi se na ukidanje ADSL-a ukoliko korisnik želi da prenese broj iz jedne mreze u drugu, a takvih korisnika je oko 700.000.

Direktor Sektora za regulatorno pravni-okvir Telekoma Srbija, Slobodan Terzić, rekao je da oko 540.000 korisnika neće biti u mogućnosti da prenese broj u drugu mrežu, jer su priključeni na analogne i stare digitalne sisteme. On je objasnio da svaki korisnik dolazi kod operatora kod koga želi da pređe, podnosi zahtev, koji se potom prosledi u centralnu bazu i ona vrati informaciju da li taj broj može ili ne može da se prenese.

Kada je reč o ADSL-u, Terzić je predočio da postoji mogućnost da operatori od Telekoma Srbije iznajme lokalnu petlju, odnosno veze koje idu bakarnim kablovima, i da tako pružaju tu uslugu korisnicima. Takođe, kako je naveo, svaki korisnik koji prenese broj kod nekog kablovskog operatora, taj operator će mu preko pristupne mreže omogućiti telefonski servis, kao i sve druge dodatne servise – televiziju, internet…

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here