Memorandumom o saradnji do podrške invalidnim licima

0
63

Novi Pazar – Sastanak Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije ( NOOIS) sa rukovodstvom grada Novog Pazara, u svrhu upoznavanja sa projektom ,,Ujedinjenim snagom do političkog i ekonomskog osnaživanja osoba sa invaliditeom ” . Do susreta je došlo kako bi se lokalne strukture upoznale sa primerom dobre prakse u oblasti politike invalidnosti i dijaloga između organizacija OSI i loklanih vlasti.

Nakon sastanka saopšteno je da će uslediti potpisivanje Memoranduma koji bi definisao partnerski odnos krovnih organizacija sa lokalnom samoupravom , kada je reč o poboljšanju kvaliteta života invalidnih lica, to jest ostvarenju prava koja im garantuje Zakon. U dostizanju ovog cilja neopohodno je angažovanje Centra za socijalni rad koji će kroz posebne programe podrške, a uz potporu okruženja moći da koordinira aktivnostima na planu ostvarivanja boljeg statusa invalidnih lica, bez obzira na kategoriju I stepen invalidnosti.

Izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom, Ivanka Jovanović podsetila je javnost da organizacija koju ona predstavlja, u partnerstvu sa Centom za samostalni život ivalida Srbije, a uz podršku Evropske komisije I partnerstvo NDI, Grupe 484, I SIPRU tima sprovodi projekat ekonomskog I političkog osnaživanja invalidnih lica.

“Jedan od naših ciljeva u okviru projekta odnosi se na partnerstvo sa lokalnim nivoima vlasti u Novom Pazaru, Prijepolju I Kladovu. Održani sastanak sa gospodinom Mehom Mahmutovićem I njegovim timom odlična je smernica za definisanje zajedničke dalje aktivnosti. Načinićemo tekst memoranduma koji će biti smernica zajedničkog delovanja , kako bi se omogućila inkluzija osoba sa invaliditetom u sve društvene tokove “.

U Srbiji, pa tako ni na nivou lokalnih samouprava ne postoje tačni podaci o broju osoba sa invaliditetom, ali se shodno mnogim kritetijumima pretpostavlja da je broj znatno veći od onog do koga se može doći dostupnim indikatorima. U toliko je obaveza društva da omogući ostvarivanje elementarnih ljudskih prava invalidnim licima veća, te zahteva povezivanje svih relevantnih činilaca.

sandzakhaber / izvor: novipazar.rs

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here