Predstavljen Elektronski registar administrativnih postupaka

0
137

Novi Pazar – Projekat “Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“ koji je počeo da se realizuje u Novom Pazaru u septembru 2012. godine, sprovode Grad Novi Pazar, OPTIMUS – Centar za dobro upravljanje i Stalna konferencija gradova i opština. Projekat čija je ukupna vrednost 166.461 evra, finansijski podržava Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove – SECO.

Cilj projekta je stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja i povećanje konkurentnosti Grada Novog Pazara, kao i povećanje efikasnosti, transparentnosti i kvaliteta rada gradskih uprava. Projekat je realizovan u četiri faze, a kroz proces regulatorne reforme su pojednostavljeni svi administrativni postupci koje sprovodi gradska administracija.

„Prva faza započela je popisom svih administrativnih postupaka kojim je utvrđeno početno stanje, zatim je konsultovan poslovni sektor kako bi se identifikovala „uska grla“ gradske administracije. Usledila je detaljna analiza postupaka koja je rezultovala preporukama za pojednostavljenje i unapređenje administrativnih procedura, usvojenih od strane Radne grupe, a zatim i ostalih nadležnih organa Grada.“ istakao je Almir Leković, sekretar gradske Skupštine.

Katarina Milanović, zamenica direktorke OPTIMUS-a se nadovezala i dodala: “Ove novine će se posebno odraziti na poslovni sektor zato što će privrednici uštedeti preko 2,5 miliona evra za realizaciju postupaka kod gradske administracije na godišnjem nivou, što su ostvarene uštede projekta u direktnim, materijalnim troškovima i indirektnim, troškovima koji se stvaraju usled čekanja na rešavanje predmeta.“

Kao konačan rezultat reforme uspostavljen je elektronski registar administrativnih postupaka na zvaničnoj stranici Grada Novog Pazara http://www.novipazar.rs

Ovaj novi online servis Grada Novog Pazara ima za cilj da privrednicima i građanima obezbedi transparentan uvid u to kako se sprovode administrativni postupci i brži i jednostavniji pristup informacijama o procedurama za pribavljanje dozvola, odobrenja, saglasnosti ili rešenja. Takođe, izvršena je standardizacija obrazaca i njihovo omogućeno elektronsko popunjavanje. Kako je registar javna, pravno sigurna baza podataka, obaveza gradske administracije je redovno ažuriranje registra, u skladu sa izmenama u procedurama i aktuelnim propisima, čime će se se obezbediti pravna sigurnost.

Elektronski registar je još jedan od koraka koji Grad Novi Pazar čini administracijom koja posluje po standardima dobre i efikasne uprave.

sandzakhaber / izvor: novipazar.rs

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here