Srbija postala član mreže INHOPE

0
80

Usvajanjem pozitivnog izveštaja o radu “Net patrole” koji je predstavljen pred skupštinom članova, Srbija je postala jedna od 39 zemalja koje čine mrežu INHOPE.

1110326814528497ad72efb128747735_orig

INHOPE je organizacija nastala udruživanjem operatera internet mehanizama za prijave sa područja Holandije, Norveške, Belgije, Velike Britanije, Austrije, Irske, Finske, Španije i Francuske, u decembu 1999. godine.

Stvaranje međunarodne koalicije pomoglo je uspostavljanju efikasnijih mehanizama borbe protiv nelegalnih materijala koji su doživeli ekspanziju pomognutu brzim razvojem interneta i komunikacionih tehnologija. Osnovne vrednosti udruženja INHOPE su slobodni internet, posvećenost pozitivnim načinima korišćenja interneta i stav da na bezbednosti dece na internetu zajedničkom aktivnošću rade i snose odgovornost državne institucije, nastavnici, roditelji i internet industrija.

Od 1999. godine mreži INHOPE pristupili su operateri internet mehanizama iz čitavog sveta, uključujući države iz Evrope, Azije, iz severne i južne Amerike, kao i Australija.

“Net patrola” je elektronski mehanizam za prijavu nelegalnog, štetnog i neprimerenog sadržaja i ponašanja na internetu, jedna od komponenti projekta „Klikni bezbedno“ Centar za bezbedni internet. Projekat „Klikni bezbedno“ Centar za bezbedni internet u Srbiji od 2013. godine sprovodi Fondacija „Fond B92” u saradnji sa Ministarstvom spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, a uz finansijsku podršku Generalnog direktorata za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije Evropske komisije CONNECT i Telenor fondacije.

Ulaskom u INHOPE, “Net patrola” će uspostaviti važnu međunarodnu saradnju i razmenu relevantnih iskustava i dobrih praksi kroz redovnu komunikaciju i razmenu informacija o najnovijim pretnjama i najboljim odgovorima na iste, sa ciljem edukacije i informisanja građana, pre svega dece i mladih, ali i njihovih roditelja, nastavnika i drugih internet korisnika, o prednostima i rizicima upotrebe informacionih i komunikacionih tehnologija, promovisanja bezbednog korišćenja novih tehnologija, kao i zaštite građana od nelegalnog, nedozvoljenog i štetnog sadržaja i ponašanja na internetu, posebno materijala koji prikazuju seksualnu zloupotrebu maloletnih lica.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here