Odbornici iz Petnjice u parlamentu do 16. decembra

0
105
petnjica

SANDŽAK – Odbor za statutarna pitanja Skupštine opštine Berane donio je juče konsenzusom odluku da lokalni parlament u ovom sastavu radi do 16. decembra, odnosno do trenutka kada bude formirana Skupština u Petnjici. To znači da u lokalnom parlamentu neće biti promjene predsjednika Skupštine i pet odbornika sa područja Petnjice, već da će oni učestvovati u radu SO Berane na makar još jednoj sjednici. Izbori će, u skladu sa ovakvom odlukom, u Beranama biti prijevremeni, jer će ovaj sastav parlamenta donijeti odluku o skraćenju mandata SO najkasnije do 16. decembra.

so berane SO Berane: Odbornici iz Petnjice u parlamentu do 16. decembraTokom rasprave o budžetu opštine Berane za 2013. godinu, iz Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj podsjetili su da je tokom javne rasprava o rebalansu budžeta primjedbe podnio je predstavnik lokalnog javnog emitera, Radio Berane. On je smatrao da nijesu opredijeljena dovoljna sredstva za normalno funkcionisanje ove imformativne kuće.

– Razmatrajući ove primjedbe zaključeno je da nije moguće udovoljiti zahtjevima „Lokalni javni emiter Radio Berane“ d.o.o. jer iz raspoloživih sredstava nije moguće izdvojiti dodatna sredstva za finansiranje osnovne djelatnosti – saopštili su predstavnici ovog Sekretarijata.

Nije usvojena ni primjedba Opštinskog odbora Saveza udruženja NOR-a i antifašista Berana i Organizacije boraca NOR-a 1941-1945. godine, dok je rebalansom predviđeno dodatnih 2.000 eura za aktivnosti NVO Djeca enfans.

Odbornici opozicije imali su prigovor na sredstva koja se izdvajaju za finansiranje sportskih kolektiva. Odbornik SNP-a Boris Bućković kazao da mu nije jasno za što se izdvaja novac kad beranski sportisti za treninge i utakmice plaćaju sale u Bijelom Polju i Rožajama.

– Riječ je o ciframa koje su znatno veće od onih koje su bile potrebne za opravku Hale sportova, koja se srušila zbog nemara lokalne vlasti – kazao je Bućković.

Odbornici SNP-a reagovali su i na konstataciju da opština nije u mogućnosti da izađe u susret Radio Beranama, jedinom lokalnom mediju u gradu.

– Na sjednici 21. jula podijelili ste obnovljeni list „Sloboda“ i najavili da će izlaziti jednom mjesečno. Izašao je samo taj jedan broj, a šta se dalje dešava – ne znamo. Već godinama gušite jedini medij koji imamo. Ako direktor i Savjet radija kažu da im je za normalno funkcionisanje potrebno 200.000, a vi im opredijelite 80.000 i kažete da više novca nema, to je sistemsko gašenje ovog medija – kazao je Bućković.

Rebalansom je predviđeno je da budžet opštine Berane za 2013. godinu iznosi 7.542.030 eura, od čega se na tekuće izdatke odnosi  6.067.030, kapitalne izdatke 1.205.000, a na budžetske rezerve 270.000 eura.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here