Nijedna auto-škola u Srbiji nema dozvolu za rad! Stala obuka za 50.000 kandidata

0
107

0769007.73

Nijedna auto-škola u Srbiji od 25. oktobra nema dozvolu za rad na poslovima osposobljavanja kandidata i polaganja vozačkog ispita, rekao je danas zamenik nacelnika Uprave saobracajne policije MUP-a Vladimir Rebić, piše Tanjug.

Rebić je objasnio da su, prema važećim propisima, sve dozvole koje su posedovale auto-škole, a kojih je u Srbiji oko 900, po slovu zakona istekle 25. oktobra, a u međuvremenu nijedna auto-škola nije ispunila uslove za dobijanje dozvola.

Rebić je rekao da je do sada oko 300 škola podnelo zahteve za ispunjavanje uslova, ali zbog nedostataka sa njihove strane i zbog nemogućnosti da se odjednom obezbedi toliki broj policijskih službenika koji će izaći na lice mesta i utvrditi da li su zadovoljeni uslovi, trenutno ne postoji nijedna aiuto-škola koja ima dozvolu za rad.
“Od 25. oktobra, praktično nijedna škola u Srbiji nema dozvolu i u ovom trenutku niko ne može vrštiti ni obuku niti da pristupi polaganju vozačkih ispita”, objasnio je Rebić.

Prema njegovim rečima, na uzorku od oko 25 auto-škola u kojima su policijski službenici utvrđivali uslove za dobijanje dozvola, kao najveći problem izdvaja se činjenica da nije dovoljno pažnje posvećeno teorijskoj nastavi u skladu sa nastavnim planom i da većina nije prošla potrebnu proceduru jer predavači teorijske nastave nisu pripremili časove kako nastavni plan zahteva.

Rebić je rekao da će sve auto-škole koje su predale zahtev za dobijanje dozvole ući u proceduru, a ako organ unutrašnjih poslova utvrdi da je zahtev nepotpun, biće utvrđen razuman rok u kome će sve auto-škole moći da otklone nedostatke.

On je dodao i da su pravilnici kojima se uređuje osposobljavanje kandidata za vozače doneti u maju 2012. godine, kao i da je od tada do 25. oktobra ove godine, proteklo je godinu i po dana, što je period u kome su sve auto-škole imale priliku i mogle da se pripreme za osposobljavanje kandidata po novim uslovima.
“U tom periodu najveći broj auto-škola se primarno bavio osposobljavanjem novih kandidata i to su radili po ubrzanom procesu i zbog toga smo imali jako puno novih vozača”, rekao je Rebić, a saopšteno je iz MUP-a.

Većina tih obuka, rekao je Rebić, završene su po skraćenim procedurama, često i bez teoretske nastave i uz skraćenu praktičnu obuku, tako da sada postoji dosta neproverenih i problematičnih vozača.

Kako je dodao, od maja prošle godine do oktobra ove godine, auto-škole su trebale da iskoriste za ispunjavanje svih uslova predviđenih pravilnikom, pre svega obezbeđivanje infrastukturnih uslova za rad, kao što su obezbeđivanje poligona, učionica, vozila, potrebnog stručnog kadra predavača teorijske nastave…
“Novi pravilnici su samo proizvod zahteva većine auto-škola koje su u ovom periodu ukazivale da će teško ili nemoguće ispuniti određene uslove i zato je MUP, ceneći realne aktivnost na terenu, pristupilo izmeni pravilnika i objavilo prečišćene tekstove kojima su revidirani uslovi za dobijanje dozvole za rad čime je na neki način učinjen benefit auto-školama”, rekao je Rebić.

Tako se, kako je objasnio, zahtev da svaka auto-škola ima odgovarajući pologon sa najnovijim standardima odlaže na period od godinu dana, što znači da će sve škole moći da rade na poligonima na kojima su do sada radile, uz uslov da bude obezbeđena adekvatna saobraćajna signalizacija.
Na godinu dana su odloženi i propisi koji se odnose na obavezu posedovanja takografa u svim vozilima, a to se pre sega odnosi na vozila B kategorije, kao i indikatora za duple komande, šsto su dva uslova koja su odložena do oktobra 2014. godine.

Za pola godine, odnosno do aprila 2014. godine, rekao je Rebić, odloženi su propisi koji se odnose na obaveznost posedovanja informatičke opreme koja omogućava savremeniji način polaganja vozačkih ispita.
“Svi ti razlozi koji su utvrđeni u razmeni informacija sa auto-školama uneti su u nove pravilnike, kako bi se auto-školama omogućilo da na lakši način stvore uslove za dobijanje novih dozvola”, rekao je Rebić.

izvor: Tanjug

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here