Potpisan Memorandum o saradnji izmedju novopazarskog i bjelopoljskog Vodovoda

0
88

hanefijabrnicanin

Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje, Opština Bijelo Polje i Uprava za vode Crne Gore sa jedne strane, i “Vodovod i kanalizacija” Novi Pazar i Grad Novi Pazar sa druge strane, potpisali su Memorandum o saradnji na projektu “Osnaživanje ekonomskog razvoja kroz održivo upravljanje vodnim resursima“.

Ovaj projekat finansijski je podržala Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora u ukupnom iznosu od 505.397,57 eura, od čega je za projektne aktivnosti u Bijelom Polju opredijeljeno 274.463,00 eura. Takođe, finansijski doprinos Evropske unije realizaciji projekta, posredstvom delegacija u Crnoj Gori i Srbiji, iznosi 414.568,50 eura, a dužina trajanja projekta je 24 mjeseca.

U narednom jednogodišnjem periodukroz projekat “Osnaživanje ekonomskog razvoja kroz održivo upravljanje vodnim resursima“ će se stvoriti strateški okvir za održivo i efikasno upravljanje vodnim resursima i sistemima za navodnjavanje, podići se znanje i svijest populacije u prekograničnoj oblasti u vezi sa potrebama i važnosti očuvanja vodnih resursa.

Pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara Faruk Suljević istakao je da će predmet saradnje Bijelog Polja i Novog Pazara biti jačanje institucionalnih kapaciteta na regionalnom nivou i u prekograničnoj oblasti, kroz uvođenje principa dobre prakse i dobre uprave u pružanju usluga, te razmjenu iskustava u oblastima od zajedničkog interesa.

“Potpisivanjem Memoranduma se stvaraju uslovi za uspostavljanje formalne saradnje, koja će rezultirati usvajanjem strateških dokumenata planiranih realizacijom projekta, uz zajedničko učešće u izradi drugih prijedloga projekata, kao i realizacijom svih drugih aktivnosti od zajedničkog interesa kao što su razvoj dijaloga privatnog, civilnog i javnog sektora i nakon završetka projekta, kazao je Suljević.

Predsednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić je kazao da su u proteklih godinu dana uspešno završeni radovi na proširenju kaptaže vodoizvorišta Bistrica, pa je kapacitet vode koja se distribuira povećan s prethodnih 240 na 510 litara vode u sekundi. Projekat i projektne razultate su predstavili direktor JP Vodovod „Bistrica“ Milan Bulatović i direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar Hanefija Brničanin.

“Do sada su sprovedene kampanje o uštedi vode i zaštiti životne sredine, a u procesu je izrada internet sajta za naš Vodovod. U proteklih godinu dana uspešno je završena adaptacija pet pumpnih stanica i opremanje istih najsavremenijom opremom, i to: Deževski put, Šestovo, Biserovača, Ćeremidžinica i Bukreš, dok se u narednom period planira zamena pumpnog postrojenja na Hadžetu “,rekao je direktor novopazarskog Vodovoda.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here