IZVEŠTAJ CIA – Početkom 1995. znalo se da će Srbi napasti Srebrenicu

0
178

Međunarodni zvaničnici, uključujući i američke, znali su nekoliko mjeseci unaprijed da će doći do napada na enklave u BiH, otkrivaju dokumenti Centralne obavještajne agencije (CIA) s kojih je ovih dana skinuta oznaka tajnosti. Tako se u dokumentu od 9. maja navodi da je „u nekoliko posljednjih sedmica armija bosanskih Srba jasnim pokazala pripreme za masovni napad na Sarajevo. Oni su iskopali nove šančeve za tenkove, ojačali linije fronta novim balvanima, vrećama s pijeskom i betonskim blokovima, čime su osnažili svoj obruč oko Sarajeva“. 

Barack_Obama_and_Bill_Clinton
klinton znao za napad

Kruna kampanje 

General Rupert Smit (Smith), komandant snaga UNPROFOR-a, kazao je da očekuje da Srbi „počnu poklapati jednu po jednu enklavu“, a da će im „Sarajevo biti kruna te kampanje“. Zanimljivo je da se u ovom papiru opcija srpskog zauzimanja enklava nije razmatrala. Umjesto toga, pažnja je usmjerena prema poziciji Aerodroma Sarajevo, a samo kroz najavu da bi Armija RBiH mogla braniti Sarajevo, pa čak i pokušati osloboditi ga, „riješeno“ je pitanje enklava.

 

Faksimil jednog od dokumenata CIA-e: Širakova inicijativa nije ozbiljno razmatrana

 

Nakon što je 11. jula pokorena Srebrenica, u Vašingtonu je 14. jula održan sastanak na kome se govorilo o situaciji u BiH. CIA je u pripremi tog sastanka napravila zabilješku.

– Posljednje informacije pokazuju da su Srbi uglavnom dovršili evakuaciju muslimanskih izbjeglica iz Srebrenice. Ima nekih borbi oko Žepe, ali nemamo jasnih dokaza da je u toku napad koji za cilj ima da se i ta enklava pokori. Imate posebno napisano šta bi sljedeće Srbi mogli uraditi – piše u dokumentu CIA-e.

No, vijesti o genocidu u Srebrenici su ipak već tada bile poznate. Uznemiren saznanjima o užasnim masovnim ubijanjima i klanjima, tadašnji francuski predsjednik Žak Širak (Jacques Chirac) telefonom je pozvao Bila Klintona (Bill Clinton).

Zaštićena zona

– Predsjednik Širak je ovog popodneva pozvao predsjednika Klintona i iznio mu „ili – ili“ prijedlog. Ili će SAD poslati trupe da zajedno s britanskim i francuskim snagama silom vrate i uspostave ponovo zaštićenu zonu Srebrenica te se naprave mehanizmi da se ona odlučnije brani, ili će se Francuzi povući – piše o dokumentu.

Nadalje se citira francuski ambasador u Vašingtonu koji je odmah istakao da prijedlog svog predsjednika smatra „smiješnim“. U daljnjem tekstu tog dokumenta može se iščitati da je pad Srebrenice i Žepe gotova stvar. Analitičari CIA-e procjenjivali su može li se Goražde održati te kakve su šanse da Sarajevo ne padne u srpske ruke.

Goražde ide Srbima

U jednom od dokumenata CIA prenosi i raspravu koju su vodili ministar odbrane SAD-a Vilijem Peri (William Perry) i Ričard Holbruk (Richard Holbrooke), Klintonov izaslanik, u vezi s Goraždom. Na sastanku 23. avgusta u Vašingtonu Peri je predložio da se Goražde preda Srbima. Kazao je da je „ono preskupo i teško ga je braniti“. Holbruk je na to odgovorio da se pitanje Goražda mora rješavati u saradnji s vlastima u Sarajevu „koje su javno kazale da će insistirati na tome da Goražde bude dio teritorija pod njihovom kontrolom”.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here