Održan sastanak o uvođenju nastave na bosanskom jeziku

0
63

sastanak_sa_direktorima

Predstavnici gradskih vlasti na čelu sa gradonačelnikom Novog Pazara, dr Mehom Mahmutovićem, članovi Bošnjačkog nacionalnog saveta – resora za obrazovanje i direktori novopazarskih osnovnih i srednjih škola sastali su se u cilju iznalaženja modaliteta i procene realnih mogućnosti svake od obrazovnih ustanova pojedinačno, u vezi sa zakonom definisanom mogućnošću uvođenja nastave na bosanskom jeziku. Namera je da se roditelji dece pa i sami učenici u što većoj meri upoznaju sa pojedinostima ovakvog koraka, ali i da se kao konačan primeni najjednostavniji model dvojezičnosti.

Dvojezična nastava u Novom Pazaru podstakla je sve aktere sastanka da o ovoj temi diskutuju posmatrajući je iz ugla ponude dugoročnog rešenja, a u skladu sa potencijalima zajednice, brojem đaka u školama i speciffičnostima obrazovnih profila.

Načelna saglasnost oko uvođenja nastave u školama postoji, jer je cilj obezbediti ostvarenje datih prava ma koje zajednice, ali su tokom diskusije izneti i brojni argumenti o tome šta bi se u praksi moglo javiti kao problem.

Sledeći sastanak ovim povodom održaće se vrlo brzo, a nakon što direktori osnovnih i srednjih škola dostave konkretne podatke o tome koliko u kom razredu upisiju đaka, odnosno koji obrazovni profili su, kada je o srednjim školama reč najinteresantniji.

Pri uvođenju ovog modela nastave, uprkos pozitivnom stavu o primeni dvojezićnosti treba imati u vidu i ograničenja druge vrste, kao što su broj odobrenih odeljenja, brojnost učenika u razredima pojedinačno ,nedostatak prosotora te mogućnost da se, zavisno od stava resornog Ministarstva angažuju novi nastavni kadrovi, zaključeno je na sastanku.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here